baner

Dostęp spoza sieci Politechniki Lubelskiej do elektronicznych wersji czasopism drukowanych wymaga zalogowania.

Loginem jest numer albumu/indeksu lub elektronicznej legitymacji studenckiej, zaczynający się od zera, tj. 0XXXXX (6 cyfr).
Czytelnicy, którzy nie posiadają legitymacji studenckiej jako loginu powinni użyć numeru wydrukowanego na karcie bibliotecznej.
Hasłem jest numer PESEL.