logo biblioteki

Dostęp spoza sieci Politechniki Lubelskiej do elektronicznych wersji czasopism drukowanych wymaga zalogowania.

Loginem jest numer elektronicznej legitymacji studenckiej lub numer podany na karcie bibliotecznej.