Dyrektor CIN-T

Sekretariat

Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej

Ośrodek Analiz Bibliometrycznych

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Oddział Informatyzacji

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Biblioteka Wydziału Mechanicznego

ul. Nadbystrzycka 36

Biblioteka Wydziału Mechanicznego

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

Biblioteka Wydziałów Zarządzania i Podstaw Techniki

Biblioteka Wydziału Inżynierii Środowiska

Biblioteka WM Biblioteka WBiA Biblioteka WZiPT Biblioteka WIŚ
KATALOG E-CZYTELNIA WYDAWNICTWO PL CZASOPISMA PL
BIBLIOTEKA
CYFROWA
INFONANET OŚRODEK ANALIZ
BIBLIOMETRYCZNYCH
WYSTAWY
WIRTUALNE
PUBLIKACJE
PRACOWNIKÓW PL