• English
  • LiveChat
  • Instagram
  • Facebook

Prawo autorskie i Open Access

Open Access

1. Creative Commons - instrukcja obsługi

2. Licencje Creative Commons - podstawowe informacje

3. Otwarty dostęp w instytucji naukowych

4. Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne

5. Przewodnik po otwartej nauce

6. JULIET - polityka otwartego dostępu dla podmiotów finansujących badania

7. ROMEO - prawa autorskie wydawców

8. Koalicja Otwartej Edukacji - wspiera tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych i promuje związane z nimi dobre praktyki

9. Platforma Otwartej Nauki - to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy

10. Obywatele Nauki

11. Otwarta Nauka  - ICM

12. Centrum Cyfrowe

 

Publikowanie w Open Access

 

1. Program publikowania otwartego IEEE Open 

W lipcu 2020 r. Politechnika Lubelska podpisała umowę umożliwiającą pracownikom bezpłatne publikowanie artykułów w odtwartym dostępie (Open Access) w czasopismach IEEE.
Program jest przeznaczony dla pracowników Politechniki Lubelskiej, którzy pełnią rolę autorów do korespondencji (corresponding author).
W 2020 r. instytucje uczestniczące w konsorcjum zamówiły łącznie 121 artykułów (w tym 12 artykułów dla autorów z Politechniki Lubelskiej).

Program pozwala zainteresowanym autorom na publikację artykułów naukowych bez żadnych dodatkowych opłat w czasopismach otwartych i hybrydowych IEEE. Warunkiem jest otrzymanie pozytywnej recenzji wydawcy.
Nadsyłając tekst należy wskazać odpowiednią afiliację, a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink. Na tym etapie należy wybrać finansowanie w ramach programu IEEE Open.

Listę czasopism oraz informacje ogólne znajdą Państwo na stronie: IEEE Open

Instrukcje dla autorów: IEEE Author Center

Zasady dotyczące rozpowszechniania publikacji: Author posting guidelines

 

 

2. Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021

Od ubiegłego roku Politechnika Lubelska uczestniczy w programie publikowania otwartego wydawnictwa Elsevier.

Do tej pory opublikowano 20 artykułów w ramach Programu A, który obejmował 1777 czasopism hybrydowych oraz tzw. gold open access.

 

Program A 

Program A zostanie wznowiony w 2021 r. z liczbą 1500 artykułów i jest przeznaczony tylko dla artykułów wysłanych do publikacji w 2021 r. Publikacje będzie można zgłaszać do programu po recenzjach i przyjęciu do publikacji (instrukcja).

 

Program B 

Program B został uruchomiony 23 czerwca 2020 r. po wyczerpaniu Programu A. Pozwala on na publikację artykułów ze zniżką, która zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do publikacji: 30%, 20% i 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r.

 

Do programu mogą być zgłaszane artykuły po recenzjach i przyjęciu do publikacji (instrukcja).

Od 2021 r. Program B będzie działał równolegle do Programu A (w 2021 r. po wyczerpaniu Programu A, będzie możliwość uzyskania zniżki 10%).

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://wbn.icm.edu.pl/elsevier_oa/

 

3. Program Springer Open Choice - licencja Compact

Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer.

Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane centralnie poprzez WBN ze środków pochodzących z MNiSW.
Licencja Compact jest realizowana w Polsce od 1 stycznia 2019. Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer.
Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2019 będzie obejmowała do 2091 artykułów.

 

Więcej informacji:

dr Katarzyna Weinper (pełnomocnik ds. otwartego dostępu w PL) k.weinper@pollub.pl wew. 4659.

 

Prawo autorskie

1. Prawo autorskie i wolne licencje

2. Otwarta nauka: prawo autorskie i wolne licencje

3. Wprowadzenie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim w zakresie dozwolonego użytku bibliotek

4. Prawo autorskie w edukacji: jak uniknąć naruszeń? 

5. Pierwsza pomoc w prawie autorskim

6. Własność intelektualna : podstawowe pojęcia

7. Prawo autorskie dla bibliotekarzy. Otwarty program nauczania z zakresu prawa autorskiego

8. Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

9. PrawoAutorskie.pl - serwis społecznościowy

10. Lookreatywni – pierwszy serwis o prawie własności intelektualnej dla ludzi kreatywnych

11. Prawo Kultury – serwis edukacyjny o prawie autorskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                          
 
 
     
 
 
KATALOG E-CZYTELNIA WYDAWNICTWO PL CZASOPISMA PL
BIBLIOTEKA
CYFROWA
OŚRODEK ANALIZ
BIBLIOMETRYCZNYCH
WYSTAWY
WIRTUALNE
PUBLIKACJE
PRACOWNIKÓW PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek