• English
  • LiveChat
  • Instagram
  • Facebook

Prawo autorskie i Open Access

Prawo autorskie

1. Prawo autorskie i wolne licencje

2. Otwarta nauka: prawo autorskie i wolne licencje

3. Wprowadzenie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim w zakresie dozwolonego użytku bibliotek

4. Prawo autorskie w edukacji: jak uniknąć naruszeń? 

5. Pierwsza pomoc w prawie autorskim

6. Własność intelektualna : podstawowe pojęcia

7. Prawo autorskie dla bibliotekarzy. Otwarty program nauczania z zakresu prawa autorskiego

8. Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

9. PrawoAutorskie.pl - serwis społecznościowy

10. Lookreatywni – pierwszy serwis o prawie własności intelektualnej dla ludzi kreatywnych

11. Prawo Kultury – serwis edukacyjny o prawie autorskim

 

Open Access

1. Creative Commons - instrukcja obsługi

2. Licencje Creative Commons - podstawowe informacje

3. Otwarty dostęp w instytucji naukowych

4. Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne

5. Przewodnik po otwartej nauce

6. JULIET - polityka otwartego dostępu dla podmiotów finansujących badania

7. ROMEO - prawa autorskie wydawców

8. Koalicja Otwartej Edukacji - wspiera tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych i promuje związane z nimi dobre praktyki

9. Platforma Otwartej Nauki - to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy

10. Obywatele Nauki

11. Otwarta Nauka  - ICM

12. Centrum Cyfrowe

 

Publikowanie w Open Access

Program Springer Open Choice - licencja Compact

Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer.

Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane centralnie poprzez WBN ze środków pochodzących z MNiSW.
Licencja Compact jest realizowana w Polsce od 1 stycznia 2019. Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer.
Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2019 będzie obejmowała do 2091 artykułów.

 

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach 2019-2021 odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Ponadto program umożliwia publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów na koszt autora ze zniżką 30%, 20% i 10% odpowiednio w latach 2019-2021. Ze względu na ograniczoną liczbę artykułów, które mogą zostać w całości sfinansowane z programu, finansowanie to będzie obejmowało artykuły publikowane tylko w niektórych czasopismach. Będą to czasopisma wyselekcjonowane pod kierunkiem MNiSW na podstawie kryteriów jakościowych i dziedzinowych oraz z wykorzystaniem danych o dotychczasowych publikacjach polskich autorów w czasopismach Elsevier. Ze względu na trwające jeszcze prace nad tymi danymi oraz konieczność przystosowania systemów Elsevier do obsługi autorów oraz weryfikowania artykułów zgodnie ze specyficznymi zasadami programu pilotażowego w Polsce, uruchomienie programu zostało przesunięte na koniec lipca. Do programu (w formie pełnego pokrycia kosztu publikacji lub możliwości publikacji na koszt autora ze zniżką) będzie można zgłaszać artykuły, które zostaną zaakceptowane do publikacji po uruchomieniu programu, w tym artykuły, które obecnie znajdują się już w fazie recenzji. Szczegółowe instrukcje dla autorów zostaną opublikowane w drugiej połowie lipca 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                          
 
 
     
 
 
KATALOG E-CZYTELNIA WYDAWNICTWO PL CZASOPISMA PL
BIBLIOTEKA
CYFROWA
OŚRODEK ANALIZ
BIBLIOMETRYCZNYCH
WYSTAWY
WIRTUALNE
PUBLIKACJE
PRACOWNIKÓW PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek