Logo CIN-TCENTRUM INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

Portale społecznościowe dla naukowców
Portale społecznościowe
dla naukowców
Programy do zarządzania bibliografią
Programy do zarządzania
bibliografią
Materiały szkoleniowe
Szkolenia i webinaria
Materiały szkoleniowe
Web of Science SCOPUS
Prawo autorskie i Open Access
Prawo autorskie
i Open Access
Materiały szkoleniowe
Rankingi

 

Ośrodek Analiz Bibliometrycznych

20-618 Lublin

ul. Nadbystrzycka 36C,  pokój 309C

tel. +48 81 538 4686

poniedziałek-piątek 730-1500

oin@pollub.pl

Obszary działalności Ośrodka Analiz Bibliometrycznych (OAB):                                     

koordynacja i dokumentowanie dorobku piśmienniczego pracowników Uczelni
administrowanie Bazą Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej
analizy bibliometryczne i naukomeryczne
wsparcie Uczelni w procesie ewaluacji
tworzenie i współtworzenie baz bibliograficzno-informacyjnych
współpraca z ośrodkami ogólnopolskimi w zakresie ewaluacji i tworzenia baz bibliograficzno-informacyjnych
indywidualne i grupowe szkolenia (konsultacje) z wykorzystania narzędzi analitycznych (SciVal;InCites) oraz menadżerów bibliografii (EndNote;Citavi)
Baza publikacji
Baza publikacji
pracowników PL
Ocena parametryczna
Ewaluacja

 
Narzędzia bibliometryczne
Narzędzia i analizy
bibliometryczne

 

 

 

Pracownicy OAB


Stanisława Pietrzyk-Leonowicz  
kierownik


Ewa Hetman 
specjalista ds dokumentacji dorobku naukowego PL, główny korektor Bazy Publikacji Pracowników PL


Katarzyna Panasiewicz  
specjalista ds otwartego dostępu i portali społecznościowych dla naukowców (ORCID, PUBLONS)


Łukasz Tomczak  
specjalista ds analiz bibliometrycznych i naukometrycznych (InCites, SciVal)


Łukasz Litwiniuk 
specjalista informatyk