American Instutite of Physics (AIP) jest członkowską korporacją non-profit, któa ma na celu promowanie, wspieranie i rozpowszechnianie rozwoju fizyki i jej zastosowania dla życia człowieka. Misją AIP jest pomagać fizyce i astronomii, stowarzyszeniom, poszczególnym naukowcom, studentom oraz społeczeństwu.


Jako „stowarzyszenie stowarzyszeń” AIP wspiera dziesięć Towarzystw Członkowskich i zapewnia dostęp do całego spektrum usług i programów poświęconych wspieraniu nauki i zawodu fizyka. AIP jest także pionierem w digitalizacji publikacji i największym na świecie wydawnictwem czasopism dotyczących fizyki w tym ponad 25 tytułów towarzystw inżynieryjnych w ramach działalności oddziału w Nowym Jorku.


Do celów badawczych polecamy używanie platformy Scitation. Znajdują się tam streszczenia (baza SPIN) 2.25 milliona streszczeń artykułów z wiodących czasopism fizycznych. Sciation pozwala na:


Adres strony: http://scitation.aip.orgTYTUŁY OFEROWANE PRZEZ AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP)

Applied Physics Letters Online

Chaos

Journal of Applied Physics

Journal of Chemical Physics

Journal of Mathematical Physics

Physics of Fluids Online

Physics of Plasmas Online

Physics Today Online

Review of Scientific Instruments OnlineTYTUŁY OFEROWANE PRZEZ AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (APS)

Physical Review A: Atomic Molecular Optical Physics

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics

Physical Review C: Nuclear Physics

Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation & Cosmology

Physical Review E: Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics

Physical Review Letters

Reviews of Modern Physics

PROLA (Physical Review Online Archive)