Dostęp możliwy jest w sieci uczelni pod adresem: http://accessengineeringlibrary.com. Wymagane jest logowanie:
Username: plubelsa
Password: engineering

Baza zawiera ok 330 książek, animacji, filmów video i interaktywnych tabel.
Baza dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu:

AccessEngineering to nie tylko znakomite publikacje z dziedziny inżynierii tj.:

jak również znakomite grafiki i ilustracje. Ponadto w bazę wbudowany jest słownik McGraw-Hill Dictionary of Engineering, który zawiera ok. 18 000 haseł, synonimów, akronimów, skrótów oraz sposobów wymowy.