Baza udostępnia aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.


ITB jest jednostką upoważnioną do wydawania aprobat technicznych dla: Szczegółowe informacje: www.itb.pl