Baza danych Emerald - jest elektroniczną bazą danych online, zapewniającą dostęp do ponad 40 000 artykułów z ponad 100 czasopism na temat zarządzania (Emerald Fulltext) oraz niezależnych recenzji artykułów (Emerald Management Reviews). Obejmuje następujące dziedziny: zarządzanie, marketing, ekonomia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, edukacja oraz inżynieria. Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: od studentów, poprzez profesjonalistów i pracowników naukowych.

W bazie umieszczone są publikacje najlepszych specjalistów z poszczególnych dziedzin, dlatego ich jakość jest bardzo wysoka. Pełne teksty artykułów są dostępne od roku 1994, natomiast abstrakty od stycznia 1989 do grudnia 1993. Ponad 90% artykułów jest recenzowanych przez niezależnych specjalistów.
Zapewniony jest szeroki wybór opcji wyszukiwania w zależności od potrzeb użytkownika.

Wśród najważniejszych czasopism w bazie pełnotekstowej zawarte są:

Wśród czasopism w bazie recenzji zawarte są:


Politechnika Lubelska ma dostęp do tych tytuów czasopism, które pokażą się po zaznaczeniu opcji "My subscribed content"

Pomoc

Politechnika Lubelska ma dostęp do pakietu Emerald Management e-Journal