Wyszukiwarka InfonaNET zawiera informacje o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej dostępnych dla Politechniki Lubelskiej.

Prenumerowane czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej są dostępne na miejscu w danej Bibliotece Wydziałowej.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej . Aby uzyskać połączenie należy zalogować się.