Nature to najczęciej cytowane interdyscyplinarne czasopismo naukowe w 2009 wg danych Thomson Reuters z 2010. Jego Impact Factor to 34.480.