PLoS - Public Library of Science to wydawca non-profit. Celem portalu jest przyśpieszenie postępów w nauce poprzez dostarczanie informacji i ułatwianie komunikacji. Wszystkie materiały zamieszczone są według zasad otwartego dostępu (open-access).