BASPAW to baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych (20 tytułów) oraz innych materiałów zgromadzonych w bibliotece Instytutu Spawalnictwa. Baza istnieje od roku 1973 i jest aktualizowana na bieżąco. Zakres tematyczny bazy: