BazEkon cytowania

Strona www: https://bazybg.uek.krakow.pl/cytowania/info

Typ bazy: Program bibliometryczny- przetwarza przypisy literaturowe artykułów zarejestrowanych w BazEkon.

Rodzaj dostępu: Wolny dostęp.

Język: Polski.

Zawartość: Czasopisma, zeszyty naukowe, dostęp do niektórych pełnych tekstów.

Opis: Program służący do obliczania podstawowych charakterystyk bibliometrycznych (indeks Hirsha, liczba cytowań).