Czasopisma elektroniczne wydawnictwa Springer (ponad 1500 tytułów) udostępniane są na serwerze ICM oraz na serwerze wydawcy. Kolekcja Springera zawiera czasopisma z następujących dziedzin: medycyna i nauki biomedyczne, nauki przyrodnicze, inżynieryjne, informatyka, chemia, ochrona środowiska oraz nauki społeczne i humanistyczne.
Politechnika Lubelska posiada również dostęp do pełnego tekstu Encyclopedia of algorithms