Trans Tech Publication to wydawca publikacji z dziedziny inżynierii materiałowej. Obecnie zapewnia pełnotekstowy dostęp do 14 znanych i cenionych tytułów tj. rocznie ok. 300 000 stron nowych artykułów.