• English
  • LiveChat
  • Instagram
  • Facebook

Lista lektur pomocnych przy egzaminie na bibliotekarza dyplomowanego

Lista lektur pomocnych przy egzaminie na bibliotekarza dyplomowanego (w zbiorach bibliotek cyfrowych):

Problemy opisu archiwaliów w skomputeryzowanych archiwalnych systemach informacyjnych : materiały sympozjum, Toruń 5 i 6 grudnia 1997 r.

Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych : – Robótka, Halina (1946- )

Problemy zespołowości w archiwistyce i praktyce archiwów : materiały sympozjum, Toruń 20 i 21 października 1995 r.

Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów : materiały sympozjum Toruń, 4 i 5 października 1996 r.

Problemy opracowania kartoteki haseł wzorcowych dla opisów archiwaliów w skomputeryzowanych systemach informacyjnych : materiały sympozjum, Toruń 11 i 12 grudnia 1998 r.

Problemy komputeryzacji archiwów – Ryszewski, Bohdan (1934- )

Komputeryzacja bibliotek : materiały konferencji 24-26 maja 1993 r., Toruń

Problemy komputeryzacji archiwów : zagadnienia ogólne, opracowanie dokumentacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach informacyjnych : materiały sympozjum, Toruń 15 i 16 grudnia 1994 r.

Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego

Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej. Sokołowska, Anna.

Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Elżbieta Barbara Zybert.

Szkolne centrum informacji – Batorowska, Hanna

Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej – Batorowska, Hanna

"Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa

Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym : wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych – Batorowska, Hanna


Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke

Ontologia Internetu – Goban-Klas, Tomasz

Surfowanie czyli żeglowanie w cyberprzestrzeni czyli o wychowaniu człowieka medialnego i mobilnego Homo Internetus – Goban-Klas, Tomasz

Nadchodzące społeczeństwo medialne – Goban-Klas, Tomasz,

Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji informacji w dziedzinowych systemach hipertekstowych – Roszkowski, Marcin

Zachowania informacyjne w życiu codziennym - kierunki badań – Kamińska-Czubała, Barbara (1955- )

Biblioterapia jako jedna z form terapii dziecka z upośledzeniem umysłowym. – Zarębska Joanna

Krytyczna analiza standardów dot. budownictwa i technologii bibliotecznej oraz propozycje rozwiązań – Maj, Jerzy

Czym są metadane? – Nahotko, Marek

Książka wśród ludzi / Helena Radlińska ; [oprac. tekstu i red. Marianna Banacka] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Radlińska, Helena (1879-1954)

Człowiek i książka / Jan Stanisław Bystroń ; [oprac. tekstu i red. Marianna Banacka] – Bystroń, Jan Stanisław (1892-1964)

Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego


Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpracy Andrzeja Skrzypczaka

Architektura informacji w internetowych serwisach edukacyjnych – Kamińska-Czubała, Barbara (1955- )

Program społeczeństwa informacyjnego a programowanie społeczne – Wierny, Sebastian.

Nowe media w bibliotece : materiały z polsko-niemieckiej konferencji bibliotekarzy, Zielona Góra 14-16 kwietnia 2004 = Neue Medien in der Bibliothek : Materialien aus der deutsch-polnischen Konferenz der Bibliothekaren und Bibliothekarinnen, Zielona Góra den 14-16. April 2004 – Nikisch, Jan Andrzej

Biblioteka - centrum zasobów edukacyjnych Library - educational resource centre / – Wildhardt, Teresa.

Motywowanie pracowników biblioteki a koncepcja marketingu wewnętrznego – Kamińska, Joanna

Rekrutacja pracowników w bibliotece, czyli jak wybrać najlepszego kandydata – Kamińska, Joanna

Kultura organizacyjna biblioteki – Kamińska, Joanna

Specyfikacja wizerunku biblioteki publicznej – Żołędowska, Beata

Rola i znaczenie relacji we współczesnym bibliotekarstwie – Żołędowska-Król, Beata

Znaczenie satysfakcji pracowników w zarządzaniu bibliotekami – Żołędowska, Beata

KATALOG E-CZYTELNIA WYDAWNICTWO PL CZASOPISMA PL
BIBLIOTEKA
CYFROWA
OŚRODEK ANALIZ
BIBLIOMETRYCZNYCH
WYSTAWY
WIRTUALNE
PUBLIKACJE
PRACOWNIKÓW PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek