Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej Biblioteka Politechniki Lubelskiej
        WYPOŻYCZALNIA
Adres:                                  Godziny otwarcia:
 
Centrum Innowacji                   poniedziałek-czwartek   8:00 - 18:00
i Zaawansowanych Technologii   piątek                         9:00 - 15:00
ul. Nadbystrzycka 36C, p. 303   sobota                        9:00 - 14:00
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Politechniki Lubelskiej
 • Graficzny zapis konstrukcji : przewodnik do zajęć projektowych   
 • Podstawy obróbki ubytkowej   
 • Praktyka zarządzania wiedzą w obszarze rozwoju potencjału pracowniczego   
 • Wzmacnianie elementów konstrukcji stalowych węglowymi taśmami kompozytowymi   
 • Wpływ dodatku zeolitów na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych   
 • Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji   
 • Studium procesu prasowania obwiedniowego tulei kołnierzowych   
 • Budownictwo i Architektura. Vol. 15(1) 2016   
 • Applied Computer Science Vol. 12, No 2, 2016   
 • Applied Computer Science Vol. 12, No 1, 2016   
 • Rynek energii elektrycznej: Energetyka rozproszona   
 • Funkcjonowanie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w latach 2007-2014   
 • Studium zachowania zespolonej belki ciągłej z uwzględnieniem zarysowania płyty   
 • Laboratorium elektrycznych systemów inteligentnych   
 • Nośność na ścinanie zginanych elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego   
 • Rynek energii elektrycznej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski   
 • Inspirations for Innovation: the Causes and Effects of Progress in Production Engineering   
 • Wieloczynnikowe modele w prognozowaniu czasu procesów budowlanych   
 • Oprzyrządowanie w technologii klejenia   
 • Procesy kształtowania półwyrobów w uniwersalnej walcarce kuźniczej   
 • Safety aspects of Modern Nuclear Power   
 • Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich   
 • Podstawy matematyczne obrazowania ultradźwiękowego   
 • Ultrasłaba emisja fotonowa z układów żywych   
 • Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych   
 • Analiza i identyfikacja szeregów czasowych   
 • Struktura wiatru i badania modelowe obciążenia wiatrem budowli prostopadłościennych   
 • Wspomagane komputerowo modelowanie, analiza i projektowanie elementów maszyn i mechanizmów   
 • Study of management: experiences and new trends   
 • Budownictwo i Architektura. Vol. 14(3) 2015