Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej Open Acces and Creatice Commons logos Biblioteka Politechniki Lubelskiej
okładka

Application of Computational Methods in Engineering

ISBN: 978-83-7947-385-4

rok wydania: 2019

Liczba stron: 0

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej

ISBN: 978-83-7947-017-4

rok wydania: 2014

Liczba stron: 126

Oprawa: miękka

Kategoria: inne publikacje

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Rola zarządzania, marketingu i ekonomii we współczesnych przedsiębiorstwach

ISBN: 978-83-7947-042-6

rok wydania: 2014

Liczba stron: 112

Oprawa: miękka

Kategoria: inne publikacje

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Aspekty psychologiczne. Między ciałem a umysłem = The psychological aspects. Between the body and the mind

ISBN: 978-83-7947-048-8

rok wydania: 2014

Liczba stron: 141

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Biomedycyna. Badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine. Research, diagnostic, treatment. 1

ISBN: 978-83-7947-046-4

rok wydania: 2014

Liczba stron: 116

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Biomedycyna. Badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine. Research, diagnostic, treatment. 2

ISBN: 978-83-7947-044-0

rok wydania: 2014

Liczba stron: 101

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Biotechnologia. Wybrane zagadnienia = Biotechnology. Selected issues. 1

ISBN: 978-83-7947-045-7

rok wydania: 2014

Liczba stron: 115

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Bioróżnorodność. Wybrane zagadnienia = Biodiversity. Selected aspects

ISBN: 978-83-7947-049-5

rok wydania: 2014

Liczba stron: 115

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems

ISBN: 978-83-7947-043-3

rok wydania: 2014

Liczba stron: 111

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

Wersja drukowana w cenie 20.00 PLN do nabycia w Wypożyczalni lub wysyłkowo

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Choroby nowotworowe. Zainteresowania naukowe młodych badaczy = Tumor diseases. Young scientists' scientific interests. 1

ISBN: 978-83-7947-047-1

rok wydania: 2014

Liczba stron: 122

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Prace naukowe młodych badaczy

ISBN: 978-83-63569-05-1

rok wydania: 2013

Liczba stron: 223

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Tygiel 2012 - czyli jak rozwijać naukę? The crucible 2012 - how to develop a science?

ISBN: 978-83-63569-06-8

rok wydania: 2013

Liczba stron: 191

Oprawa: miękka

Kategoria: konferencje

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej. Selected issues from materials engineering

ISBN: 978-83-63569-65-5

rok wydania: 2013

Liczba stron: 123

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

Wersja drukowana w cenie 15.00 PLN do nabycia w Wypożyczalni lub wysyłkowo

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Postępy w naukach medycznych: Progresses in medical sciences. 2

ISBN: 978-83-63659-64-8

rok wydania: 2013

Liczba stron: 104

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Postępy w naukach społeczno-ekonommiczych: Progresses in social-economical sciences 1

ISBN: 978-83-63659-64-4

rok wydania: 2013

Liczba stron: 108

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Postępy w naukach przyrodniczych: Progresses in life sciences 1

ISBN: 978-83-63659-83-9

rok wydania: 2013

Liczba stron: 128

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Postępy w naukach medycznych: Progresses in medical sciences. 1

ISBN: 9788363569631

rok wydania: 2013

Liczba stron: 120

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Postępy w naukach przyrodniczych: Progresses in life sciences 2

ISBN: 978-83-63569-84-6

rok wydania: 2013

Liczba stron: 130

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn. Selected issues from machine building and exploitation

ISBN: 978-83-63569-85-3

rok wydania: 2013

Liczba stron: 110

Oprawa: miękka

Kategoria: monografia

Status: dostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej
okładka

Drugi Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2010: czyli jak rozwijać naukę

ISBN: 978-83-62596-04-1

rok wydania: 2010

Liczba stron: 385

Oprawa: miękka

Kategoria: konferencje

Status: niedostępna

czytaj w bibliotece cyfrowej