Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej Biblioteka Politechniki Lubelskiej
        WYPOŻYCZALNIA
Adres:                                  Godziny otwarcia:
 
Centrum Innowacji                   poniedziałek-czwartek   8:00 - 18:00
i Zaawansowanych Technologii   piątek                         9:00 - 15:00
ul. Nadbystrzycka 36C, p. 303   sobota                        9:00 - 14:00
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Politechniki Lubelskiej
 • Obróbka gładkościowa i umacniająca : ćwiczenia laboratoryjne   
 • Prąd włączania transformatorów nadprzewodnikowych   
 • Szacowanie temperatury krytycznej stalowych ram przechyłowych w pożarze rozwiniętym z uwzględnieniem zmieniających się właściwości strukturalnych węzłów   
 • Kształtowanie kołnierzy w wyrobach drążonych metodą wyciskania z ruchomą tuleją   
 • Technologia roztaczania otworów głębokich w częściach o małej sztywności   
 • Бетон в условиях ударных воздействий : Concrete under tht influence of impact loads   
 • Wpływ składu kompozytów cementowych na geometrię ich spękań termicznych   
 • Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń   
 • Harmonogramowanie procesów budowlanych metodami sprzężeń czasowych   
 • Rynek energii elektrycznej : Rozwój i eksploatacja   
 • Scaffoldings   
 • Wyciskanie wierteł krętych w matrycach dzielonych   
 • Rynek energii elektrycznej : Polityka i ekonomia   
 • BIM in General Construction   
 • Technik Lubelski (1929-1931) : Czasopismo Stowarzyszenia Techników Województwa Lubelskiego   
 • Model decyzyjny wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych   
 • Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn : Część 2   
 • Decision-making in construction project management : Problems and methods   
 • Studium wpływu dodatku wodoru na efektywność pracy tłokowego silnika spalinowego   
 • Współczesne technologie w inżynierii produkcji   
 • Efektywność i bezpieczeństwo frezowania stopów magnezu = Effectiveness and safety during milling magnesium alloys   
 • Przygotowanie powierzchni do klejenia wybranych materiałów konstrukcyjnych   
 • Technologia przyrządów półprzewodnikowych w optycznych pomiarach właściwości cieczy   
 • Bridges and ecological structures   
 • Wybrane zagadnienia procesu eksploatacji chwytaczy poślizgowych   
 • Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : Aktualne zagadnienia badawcze   
 • Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku   
 • Czynniki i pomiar wartości biznesu   
 • Otoczenie a wartość biznesu   
 • Analiza ekonomiczna działalności Przedsiębiorstwa