Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Rada wydawnicza

Rada Wydawnicza Politechniki Lubelskiej jest organem doradczym Rektora w zakresie działalności wydawniczej. Rada opiniuje wnioski wydawnicze i rekomenduje roczny plan wydawniczy. Radę Wydawniczą powołuje Rektor.