Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Rada wydawnicza

Rada Wydawnicza Politechniki Lubelskiej jest organem doradczym Rektora w zakresie działalności wydawniczej. Rada opiniuje wnioski wydawnicze i rekomenduje roczny plan wydawniczy. Radę Wydawniczą powołuje Rektor.
Zarządzenie Nr R-56/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Politechniki Lubelskiej.