Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej Open Acces and Creatice Commons logos Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Polityka wydawnicza

 Publishing policy english version

Celem Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej jest publikowanie najnowszych osiągnięć naukowych i badawczych we wszystkich dziedzinach i specjalnościach, które są wynikiem pracy kadry naukowo-dydaktycznej, studentów, pracowników biblioteki czy osób współpracujących z uczelnią zgodnie z zasadami publikowania.

Od 2010 r. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej zajmuje się koordynowaniem prac związanych z:

  • procesem wydawniczym
  • procedurą przetargową
  • przygotowaniem umów wydawniczych i licencyjnych.

Przedmiotem publikowania przez Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej są: monografie, podręczniki i materiały konferencyjne, czasopisma oraz inne materiały,  których wydawcą jest Politechnika Lubelska (posiadają numer ISBN i obowiązującą w Politechnice Lubelskiej jednolitą szatę graficzną przygotowaną dla poszczególnych serii wydawniczych).

Publikacje Politechniki Lubelskiej ukazują się w wersji drukowanej i elektronicznej w otwartym dostępie (Open Access) na licencji Creative Commons (CC BY-SA), która umożliwia kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Obliguje równocześnie do publikowania utworów zależnych na tej samej licencji.

Inny rodzaj licencji należy uzgodnić z Wydawnictwem Politechniki Lubelskiej.

Działalność wydawnicza powierzona Wydawnictwu Politechniki Lubelskiej opiniowana jest przez Radę Wydawniczą.