Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Podręczniki w sprzedaży

 

Wydział Budownictwa i Architektury:

 1. Jaroszyńska-Wolińska J., Chemia w laboratorium budownictwa, Lublin 2011, cena: 19,95 zł.
 2. Karcz Z., Geometria wykreślna, Lublin 2013, cena: 24,99zł.
 3. Komorzycki C., Golewski P., Sadowski T., Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji, Lublin 2011, cena: 19,95 zł.
 4. Szymura T., Chemia w inżynierii materiałów budowlanych, część 1, Lublin 2012, cena: 24,99 zł.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki:

 1. Bobrowski A., Analiza funkcjonalna jeden i pół. Szkic o zupełności, Lublin 2015, cena: 24,99 zł.
 2. Horyński M. B., Laboratorium elektrycznych systemów inteligentnych, Lublin 2016, cena: 24,99 zł.
 3. Mazurek P. A., Laboratorium podstaw kompatybilności elektromagnetycznej, wyd.2, Lublin 2012, cena: 19,95 zł.
 4. Montusiewicz J., Miłosz E., Jarosińska-Caban M., Podstawy programowania w języku C. Ćwiczenia laboratoryjne, Lublin 2015, cena: 19,95 zł.
 5. Pańczyk B. i in., Metody numeryczne w przykładach. Lublin 2012, cena: 19,95 zł.
 6. Polakowski K., Sikora J., Podstawy matematyczne obrazowania ultradźwiękowego, Lublin 2016 , cena: 24,99zł.
 7. Sikora J., Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych. Podstawy metody elementów skończonych i metody elementów brzegowych, Lublin 2012, cena 24,99 zł.

Wydział Mechaniczny:

 1. Banaszek J., Jonak J., Podstawy konstrukcji maszyn. Wprowadzenie do projektowania przekładni ślimakowych. Lublin 2011, cena: 19,95 zł.
 2. Dębski H., Ponieważ G., Różyło P., Wójcik A., Podstawy metody elementów skończonych – przykłady obliczeń numerycznych w programie Abaqus®, Lublin 2015, cena: 24,99 zł.
 3. Kuśnierz L., Ponieważ G., Podstawy konstrukcji maszyn.Projektowanie napędów mechanicznych, Lublin 2011, cena: 19,95 zł.
 4. Garbacz T., Sikora J. W., Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Ćwiczenia laboratoryjne, część 1, Lublin 2012, cena: 19,95 zł. 
 5. Jachowicz T., Klepka T., Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Ćwiczenia laboratoryjne, część 2, Lublin 2012, cena: 19,95 zł.
 6. Jonak Józef, Nieoczym A., Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania, Lublin 2014, cena: 24,99zł.
 7. Małecka-Massalska T., Podstawy fizjologii. Podręcznik dla studentów inżynierii biomedycznej, Lublin 2012, cena: 19,95 zł
 8. Nieoczym A., Brumerčík F., Maszyny i urządzenia transportu bliskiego, Lublin 2015, cena: 24,99 .
 9. Pater Z., Podstawy metalurgii i odlewnictwa, Lublin 2014, cena: 39,90 zł.
 10. Pater Z., Podstawy technologii obróbki plastycznych metali, Lublin 2013, cena: 39,90 zł.
 11. Pater Z., Wybrane zagadnienia z historii techniki, Lublin 2011, cena: 24,99 zł.
 12. Pater Z., Samołyk G., Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metali, Lublin 2011, cena: 24,99 zł.
 13. Ponieważ G., Kuśnierz L., Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie mechanizmów śrubowych oraz przekładni zębatych, Lublin 2011, cena 19,95 zł.
 14. Samołyk G., Podstawy programowania komputerów dla inżynierów, Lublin 2011, cena: 19,95 zł.
 15. Szymura T., Chemia w inżynierii materiałów, Lublin 2015, cena: 24,99 zł.
 16. Tomczak J., Bartnicki J., Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej, Lublin 2012, cena: 24,99 zł.
 17. Zaleski K., Skoczylas A., Matuszak J., Narzędzia skrawające Ćwiczenia laboratoryjne, Lublin 2014, cena: 19,95 .
 18. Schabowska K.,Gajewski J., Filipek P., Jonak J. Graficzny zapis konstrukcji.Przewodnik do zajeć projektowych, Lublin 2016, cena: 19,95zł
 19. Zaleski K., Matuszak J., Podstawy obróbki ubytkowej, Lublin 2016, cena: 24,99zł.

Wydział Podstaw Techniki:

 1. Montusiewicz J., Modelowanie 2D w programie AutoCAD, Lublin 2011, cena: 19,95 zł.
 2. Montusiewicz J., Lis R., Dziedzic K., Bitmapowa grafika komputerowa. Wprowadzenie do programu GIMP 2.8, Lublin 2012, cena: 19,95 zł.
 3. Pashechko M., Barszcz M., Dziedzic K., Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich, Lublin 2011, cena: 19,95 zł.

Wydział Inżynierii Środowiska:

 1. Jaśkowska A. , Meldizon J., Zadania do ćwiczeń rachunkowych z fizyki, Lublin 2013, cz. 1, cena: 19,95 zł.
 2. Meldizon J., Fizyka.  Materiały pomocnicze, Lublin 2015, cena: 29,99 zł.

Wydział Zarządzania:

 1. Janik W., Paździor A., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Lublin 2011, cena: 24,99 zł.
 2. Janik W., Paździor M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Lublin 2012, cena: 24,99 zł.
 3. Kowalska K., Łakoma A., Szymoniuk B., Wizerunek biznesowy, Lublin 2011, cena: 24,99 zł.
 4. Paździor A., Przedsiębiorczość. Jak pozyskać kapitał, Lublin 2011, cena: 19,95 zł.
 5. Rzemieniak M., Tokarz E., Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej, Lublin 2011, cena: 19,95 zł.
 6. Rzemieniak M., Kamińska K., Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych, Lublin 2012, cena: 19,95 zł.
 7. Ślusarczyk B., Ślusarczyk S.,Podstawy mikro- i makroekonomii, Lublin 2011, cena: 24,99 zł.

Międzywydziałowe podręczniki:

 1. Montusiewicz J., Dziedzic K., Barszcz M., Komputerowa grafika inżynierska. Ćwiczenia do programu AutoCAD 2013, cz. 1, Lublin 2015, cena: 19,95 zł.