Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej Open Acces and Creatice Commons logos Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Programy publikowania

Program publikowania otwartego IEEE Open 

W lipcu 2020 r. Politechnika Lubelska podpisała umowę umożliwiającą pracownikom bezpłatne publikowanie artykułów w odtwartym dostępie (Open Access) w czasopismach IEEE.
Program jest przeznaczony dla pracowników Politechniki Lubelskiej, którzy pełnią rolę autorów do korespondencji (corresponding author).
W 2020 r. instytucje uczestniczące w konsorcjum zamówiły łącznie 121 artykułów (w tym 12 artykułów dla autorów z Politechniki Lubelskiej).

Program pozwala zainteresowanym autorom na publikację artykułów naukowych bez żadnych dodatkowych opłat w czasopismach otwartych i hybrydowych IEEE. Warunkiem jest otrzymanie pozytywnej recenzji wydawcy.
Nadsyłając tekst należy wskazać odpowiednią afiliację, a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink. Na tym etapie należy wybrać finansowanie w ramach programu IEEE Open.

Listę czasopism oraz informacje ogólne znajdą Państwo na stronie: IEEE Open

Instrukcje dla autorów: IEEE Author Center

Zasady dotyczące rozpowszechniania publikacji: Author posting guidelines

Więcej informacji: dr Katarzyna Weinper, w. 4659. 


 

Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021

 

Od ubiegłego roku Politechnika Lubelska uczestniczy w programie publikowania otwartego wydawnictwa Elsevier.

Do tej pory opublikowano 20 artykułów w ramach Programu A, który obejmował 1777 czasopism hybrydowych oraz tzw. gold open access.

 

Program A 

Program A zostanie wznowiony w 2021 r. z liczbą 1500 artykułów i jest przeznaczony tylko dla artykułów wysłanych do publikacji w 2021 r. Publikacje będzie można zgłaszać do programu po recenzjach i przyjęciu do publikacji (instrukcja).

 

Program B 

Program B został uruchomiony 23 czerwca 2020 r. po wyczerpaniu Programu A. Pozwala on na publikację artykułów ze zniżką, która zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do publikacji: 30%, 20% i 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r.

Do programu mogą być zgłaszane artykuły po recenzjach i przyjęciu do publikacji (instrukcja).

Od 2021 r. Program B będzie działał równolegle do Programu A (w 2021 r. po wyczerpaniu Programu A, będzie możliwość uzyskania zniżki 10%).


Szczegółowe informacje na stronie:

https://wbn.icm.edu.pl/elsevier_oa/