• English
 • LiveChat
 • Instagram
 • Facebook

Nowości w bibliotece

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki

  lipiec 2018

  czerwiec 2018

  kwiecień 2018

  marzec 2018

  luty 2018

  styczeń 2018

  październik 2017

  wrzesień 2017

  sierpień 2017

  czerwiec 2017

  maj 2017

  kwiecień 2017

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

  lipiec 2018

  czerwiec 2018

  kwiecień 2018

  marzec 2018

  luty 2018

  styczeń 2018

  październik 2017

  wrzesień 2017

  sierpień 2017

  czerwiec 2017

  maj 2017

  kwiecień 2017

Biblioteka Wydziału Mechanicznego

  lipiec 2018

  czerwiec 2018

  kwiecień 2018

  marzec 2018

  luty 2018

  styczeń 2018

  październik 2017

  wrzesień 2017

  sierpień 2017

  czerwiec 2017

  maj 2017

  kwiecień 2017

Biblioteka Wydziału Inżynierii Środowiska

  lipiec 2018

  czerwiec 2018

  kwiecień 2018

  marzec 2018

  luty 2018

  styczeń 2018

  październik 2017

  wrzesień 2017

  sierpień 2017

  czerwiec 2017

  maj 2017

  kwiecień 2017

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw TechnikiPDF

1. Obsługa magazynów, AU.22 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, magazynier-logistyk. \n Cz. 2 / Andrzej Kij, Magda Ligaj, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187131


2. Techniczno-społeczne aspekty zarządzania i inżynierii produkcji : praca zbiorowa / redakcja naukowa Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska.

Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2017.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005.51/186908


3. Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego : materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2016 i początku 2017 roku / redakcja: Edmund Misterski, Krzysztof Pająk, Henryk Potrzebowski, Paweł Soroka.

Warszawa : PLP, 2017.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 186949


4. 6th Warsaw School of Statistical Physics : Sandomierz, Poland 25 June - 2 July 2016 / Editors B. Cichocki, M. Napiórkowski, J. Piasecki and P. Szymczak ; organized by the Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw and Pro Physica Foundation.

Warsaw : Wydawnictwa Uniwwersytetu Warszawskiego, 2017.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 186950


5. Analiza branży budowlanej w województwie lubelskim : raport końcowy z badań ilościowych i jakościowych / [red. naukowy Grzegorz Piotrowski] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz.

Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy, 2017.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 186947


6. WolframAlpha : praktyczny przewodnik po programie dla każdego : matematyka / Tomasz Grębski.

Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, © Copyright 2

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 186942


7. Obsługa magazynów, AU.22 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, magazynier-logistyk. \n Cz. 1 / Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 005.51/186967


8. Funkcje zmiennej zespolonej, szeregi Fouriera dla politechnik : do samodzielnych studiów / Ryszard Nowakowski.

Wrocław : ALEF Wydawnictwo Naukowo Oświatowe, [2017].

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 186946


9. Testy i zadania z rozwiązaniami : Kwalifikacja A.28 i A.29 : [egzamin zawodowy] / Magdalena Pobłocka-Zwara, Wojciech Rogocki.

Warszawa : Difin, 2016.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 186933


10. Planowanie produkcji jednostkowej i małoseryjnej w MŚP / Janusz Mleczko.

Bielsko-Biała : Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii,

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 186931


11. Przedsiębiorczość - innowacje - rozwój firmy / redakcja naukowa Hanna Mizgajska.

Kalisz : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawo

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 186886


12. System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 / Marek Bugdol.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright © 2018.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 186851


13. Testy i zadania z rozwiązaniami : kwalifikacja Z.13 / Joanna Stępień.

Warszawa : Difin, 2016.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 186932


14. Aktualne problemy logistyki : Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki : monografia. \n T. 1 / pod redakcją Grzegorza Dzieniszewskiego oraz Macieja Kubonia ; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Przemyśl ; [Rzeszów] : [Departament Promocji, Turystyki i Sp

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187078


15. Aktualne problemy transportu : Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki : monografia. \n T. 2 / pod redakcją Grzegorza Dzieniszewskiego oraz Macieja Kubonia ; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Przemyśl ; [Rzeszów] : [Departament Promocji, Turystyki i Sp

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187079


16. Selected topics in contemporary mathematical modeling / editor Andrzej Z. Grzybowski ; Czestochowa University of Technology. Institute of Mathematics.

Częstochowa : Publishing Office of Czestochowa University of Tec

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187084


17. Analiza zagrożeń podstawą funkcjonowania współczesnej organizacji : praca zbiorowa / [redakcja naukowa Teresa Bajor, Szymon Berski] ; Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187071


18. Wykorzystanie technologii i technik zarządzania w przedsiębiorstwach : praca zbiorowa / [redakcja naukowa Cezary Kolmasiak, Dominika Strycharska] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187072


19. Potencjał innowacyjny jako miara konkurencyjności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / redakcja naukowa Monika Górska, Ewa Staniewska ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187073


20. Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach : praca zbiorowa / [redakcja naukowa Zbigniew Skuza, Marzena Ogórek] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187074


21. Ewaluacja i monitoring zmian dostępności transportowej w Polsce z wykorzystaniem wskaźnika WMDT / Tomasz Komornicki, Piotr Siłka, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Sławomir Goliszek, Wojciech Pomianowski, Karol Kowalczyk.

Warszawa : Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2018.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187047


22. Evaluation and monitoring of accessibility changes in Poland using the MAI indicator / Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Sławomir Goliszek, Wojciech Pomianowski, Karol Kowalczyk.

Warsaw : Ministry of Investment and Economic Development, 2018

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187046


23. Small business leverage of economic development : examples of selected countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil / ed. by Ewa Bojar.

Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Orga

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187111


24. Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela : jak zmotywować ucznia do nauki / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa.

Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187090


25. Inżynier z duszą humanisty : miejsce i rola problematyki humanistycznej w dyskursie politechnicznym / pod redakcją Joanny Sośnickiej.

Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187094


26. Obsługa podróżnych w portach i terminalach, AU.33 : podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali. \n Cz. 1 / Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187139


27. Standard szacowania wartości środków i megaukładów technicznych / Tadeusz Klimek.

Poznań : Fundacja BOMIS, 2018.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187200


28. Prowadzenie działalności gospodarczej : podręcznik do nauki zawodu.

Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2018.

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187192


29. Funkcjonowanie przedsiębiorstw : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja A.35.1. \n 2, \p Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw / Damian Dębski, Paweł Dębski.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 187191


 

KATALOG E-CZYTELNIA NORMY/PATENTY PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW PL
BIBLIOTEKA CYFROWA INFONANET WYSTAWY WIRTUALNE WYDAWNICTWO PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek