logo biblioteki

Dostęp spoza sieci Politechniki Lubelskiej do elektronicznych wersji czasopism drukowanych wymaga zalogowania.

Loginem jest numer elektronicznej legitymacji studenckiej lub numer podany na karcie bibliotecznej dla czytelników nie posiadających elektronicznej legitymacji studenckiej
Hasłem jest numer PESEL.