Rada Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej

Na mocy Statutu PL, organem opiniodawczym rektora w zakresie funkcjonowania jednostek Centrum: Biblioteki, Ośrodka Analiz Bibliometrycznych i Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, jest Rada Centrum.

Do kompetencji Rady należą:

- opiniowanie kierunków rozwoju i zasad funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego stosownie do potrzeb procesu dydaktycznego i badawczego Uczelni;

- opiniowanie wniosków w sprawie struktury organizacyjnej Centrum;

- rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań dyrektora Centrum;

- wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum.

 

  •  


Skład Rady Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej w kadencji 2020-2024

 

Przewodniczacy:

dr hab. inż. Bogdan WIT

przedstawiciel Wydziału Zarządzania

Członkowie.

Przedstawiciele nauczycieli
akademickich::

- dr inż. Konrad DADEJ, przedstawiciel Wydziału Mechanicznego

- dr inż. Radosław MACHLARZ, przedstawiciel Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

- dr inż. Robert BUCOŃ, przedstawiciel Wydziału Budownictwa I Architektury

- dr hab. inż. Marcin WIDOMSKI, przedstawiciel Wydziału Inżynierii Środowiska

- dr hab. Halina RAROT, przedstawiciel Wydziału Podstaw Techniki

Dyrektor Biblioteki
Politechniki Lubelskiej:
- mgr Dorota TKACZYK
Przedstawiciele pracowników
systemu bibliotecznoinformacyjnego:

- mgr Hanna CELOCH

- mgr Szymon FURMANIAK

- mgr Jarosław GAJDA

- mgr Łukasz LITWINIUK

- mgr Anna POMORSKA-KOWALCZYK

Przedstawiciel Samorzadu
Studenckiego:
- stud. Klaudia JĘDZURA
Przedstawiciel Samorzadu
Doktorantów:
- mgr inż. Żaklin GRĄDZ

 

KATALOG E-CZYTELNIA WYDAWNICTWO PL CZASOPISMA PL
BIBLIOTEKA
CYFROWA
INFONANET OŚRODEK ANALIZ
BIBLIOMETRYCZNYCH
WYSTAWY
WIRTUALNE
PUBLIKACJE
PRACOWNIKÓW PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek