Biblioteka Politechniki Lubelskiej oraz firma Elsevier Polska zapraszają na bezpłatne szkolenie

"SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań"

SciVal to narzędzie służące do analizy dorobku naukowego w bazie Scopus Elsevier, zakupione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SciVal umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Kryszczuk (SciVal trainer and consultant in Poland).

Miejsce: Biblioteka Politechniki Lubelskiej, Czytelnia Studencka, s. 302, Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii
Data szkolenia: 14 grudnia 2018 r.
Godzina: 11.00-13.00

Rejestracja: 05.12-12.12.2018 r. Liczba miejsca ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegółowy plan szkolenia

1. Podstawowe informacje o narzędziu
Omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego.

 

2. SciVal jako pomoc dla naukowca:
- Zwiększenie widoczności - porządkowanie profilu autora,
- Ocena dorobku naukowego autora w dyscyplinach,
- Otrzymywanie listy publikacji wybranego autora,
- Definiowanie najlepszej publikacji wybranego autora,
- Prezentacja doskonałości badawczej - analiza porównawcza wybranych naukowców,
- Tworzenie obszarów badawczych i zestawów publikacji w celu analizy trendów badawczych.

 

3. SciVal jako pomoc dla pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań i naukowców:
- Ogólne informacje jakie można uzyskać na temat instytucji,
- Otrzymywanie listy publikacji całej instytucji,
- Analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych,
- Definiowanie oraz zarządzanie grupą naukowców,
- Znajdywanie współpracowników - przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości,
- Dzielenie się wiedzą w organizacji - tworzenie i udostępnianie raportów.

 

4. Podsumowanie szkolenia oraz dyskusja.
W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań, a także uzyskania pomocy w wykonaniu wyszukiwania.